Vi har nylig fått inn et par medaljer fra krigens dager. Medaljene, som ble slått til Bergstadens 300-årsjubileum, hadde noen velkjente trekk fra norsk numismatisk historie. Spennende historie har de også!

I 1942 foreslo den tidligere Røros-ordføreren Jon Guldahl at det skulle bli slått en kobberminnemynt til Bergstadens 300-årsjubileum i 1944. Da kobber hadde bedre anvendelse som hylser og annet krigsmateriale var det ikke aktuelt for tyskerne å sette i gang en slik myntproduksjon. Forslaget fikk med andre ord avslag.

 

 

I 1944 tok viseformann Rolf Falck-Muus i Norsk Numismatisk Forening opp forslaget om å feire Bergstaden med numismatisk preg. Han foreslo at det skulle bli slått to valører; 4 kroner (1 daler) og 2 kroner (1/2 daler). Falck-Muus ønsket at adverspreget skulle være inspirert av kong Christian IVs hebreermarker. Det var selvfølgelig ikke siden med den hebraiske teksten som ble brukt, men siden med kongens monogram (C4). Reversen ble en kopi av samme konges speciedalere. Tross alt var det kong Christian IV som hadde stiftet Bergstaden. Heller ikke denne mynten ble akseptert av tyskerne. Falck-Muus fikk likevel satt preget i live ved at Norsk Numismatisk Forening utgav en medalje i sink. Foreningen tilbød alle samlere at man kunne kjøpe, med favørpris, dette preget i sølv og kobber etter krigen. Dette ble det aldri noe av.

 

Litteratur: 

Rønning, B.R.: «Norges mynter og pengesedler etter 1874», Universitetsforlaget, Oslo.