In Norwegian only.

Det er gjort fire viktige myntfunn fra kong Sverres tid. I ca. år 1700 avdekte man en myntskatt på om lag 60 små sølvstykker. Dette er mynter man i hovedsak antar tilhørte kong Sverres kvartpenningproduksjon. Den tredje største myntskatten var et funn som ble gjort på Bryggen i Bergen (1968). På Bryggen fant man en klump av mynter, som senere ble oppdelt. Ut av klumpen fikk man reddet 94 kvartpenninger. Kvartpenning går også under navnet «brakteat». Brakteatpregteknologien stammet opprinnelig fra Tyskland-området og ble for første gang benyttet i Norge i ca. 1110. Kort fortalt er brakteater mynter med så tynne blanketter at preget går gjennom myntene og vises negativt på andre siden. Det største funnet, og antakeligvis det viktigste funnet i Norges-historien, ble derimot gjort på Dæli gård i Nes (Hedmark). I mai i 1840 fant Anders Andersen en skatt som talte omkring 5000 sølvmynter. I tillegg til norske mynter inneholdt skatten myntstykker fra Sverige, Danmark, Tyskland, England og Skottland. Faktisk er det en tysk mynt som gjorde at funnet er bestemt til å være etter 1194 («terminus post quem»). Mynten stammet fra erkebiskop Ludolf av Magdenburg som tiltrådte sitt embete samme år. På grunn av det store antallet mynter fra kong Sverre antar man også at myntene ble gravlagt i 1202 eller tidligere.

 

I tillegg til noen titalls penninger med de engelske sterling-inspirerte typene ble det avdekket mange kvartpenninger / brakteater. Brakteatene hadde en stor motivrikdom. Flere av de bar bare enkelte bokstaver, som for eksempel mynten med «E» som Denarius tilbyr. Det er vanskelig å vite hvilke mening denne bokstaven har, men det har blitt foreslått at mynten ble slått i Elvesyssel (Bohuslän, da det lenet tilhørte Norge). Andre bokstaver som for eksempel B og T kunne bety myntstedene Bergen og Tunsberg.

 

Siden Andersen hadde vært så pliktoppfyllende borger og levert inn hele skatten til myndighetene fikk han beholde ca. 300 g. råsølv som også ble funnet. Museet og bestyrer Holmboe så en mulighet til å utøke myntsamlingen ved å selge noen av dublettene fra Dæli-funnet. Myntene kan man gjenfinne i viktige museer i Europa og USA. Holmboe solgte også enkelte mynter til private samlere.

 

Pr. i dag 11. mars 2019 har Denarius 4 brakteater tilgjengelig:

  1. Bokstav B
  2. Bokstav H
  3. Bokstav E
  4. Kors