In Norwegian only.

I den nylig utgitte medaljekatalogen til Denarius er det illustrert en spennende medalje fra kong Frederik IV. Medaljen illustrerte slaget ved Marstrand 25. Juli 1719 hvor norske Tordenskiold spilte en viktig rolle.

Tordenskiold, som ble sjef for Nordsjøeskadren, ønsket å erobre Nya Älfsborg i Gøteborg, og for å få til dette måtte Carlstens festning i Marstrand nøytraliseres, for denne festningen var viktig for svenskenes flåte. Carlsten festning ble bygd i 1658, og var fortsatt under utbygging i 1719. Det syvetasjers firkanttårnet Bergkastellet var omkranset av fire bastioner. I tillegg ble den sørlige innseilingen passet på av skanseverkene Gustavsberg og Hedvigholmson. Den nordlige innseilingen ble sperret av batteriene Atonetta og Norra Blokkhuset. Havneområdet ble beskyttet av Kyrckobatteriet. Svenskene ved Carlstens festning hadde tilgang på syv linjeskip, to fregatter, tre galeaser og en stykkpram.      

Svenskenes skip var underbemannet, og antall mannskap var kun tilstrekkelig for å bemanne kanonene og beskytte festningen. 21. juli 1719 klarte Tordenskiold å sette i land 600 soldater. Samtidig skjøt han mot festningen fra sine skip. Tordenskiold kommanderte soldatene til å flytte seg rundt i byen. På den måten fikk han lurt festningskommandanten til å tro at de dansk-norske styrkene bestod av flere tusen soldater. Tordenskiold ga kommandanten frist for overgivelse kl. 15:00 23. juli 1719. Svaret fra kommandanten lot vente på seg, og han gikk selv opp til svenskene og spurte: «Hvad Djævelen nøler I efter?)». Svenskene forlot så Carlsten festning. Kommandanten ble senere dømt og henrettet for feighet av svenskene.