Denarius sin første auksjon er en flott samling mynter fra det nesten 300 år gamle skattefunnet fra Runde. Historien til disse myntene er meget spennende og proveniensen er upåklagelig!

I 1972 fant sportsdykkerne Bengt-Olof Gustafsson, Stefan Persson og Eystein Krohn-Dale en stor skatt på sjøbunnen ved Runde utenfor Ålesund. Skatten som tilhørte den forliste ostindiafareren Akerendam inneholdt 1200 gulldukater og 16500 sølvmynter. Det var ikke helt tilfeldig at man fant skatten, for sjøforklaringen fra 1726 fortalte hvor man kunne finne skipet som hadde gått ned året før, 1725. Det tok likevel over 230 år før noen kunne identifisere sikker funnplass. Funnet, som klassifiseres som Norges største myntfunn, ble fordelt slik at finnerne fikk 67,6 %, mens den norske stat fikk 25,4 %. Den nederlandske stat ble også tildelt 7 %. Den norske statens del ble fordelt mellom Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo og Bergen Sjøfartsmuseum (senere overført til Runde Miljøsenter).

Skipet var egentlig på vei til Batavia, men mistet kursen over Nordsjøen. Isteden endte det opp på sjøbunnen utenfor Runde i Sunnmøre. Om bord var det 19 pengekister. 5 av disse ble berget i sin samtid, og resten ble avdekket i 1972. I funnet ble det avdekket hele 400 mynttyper, hvorav 15 var ukjente. 1972-kroneverdien ble anslått til 30-40 millioner kroner, og en del av disse myntene kom på auksjon i Zürich, Sveits. For 882 000 sveitsiske francs fikk Jan Olav Aamlid tilbakeført om lag 6000 av 35529 gull- og sølvmynter til Norge og det norske samlermarkedet. Dette var i 1979 ansett som en svært stor handel på det internasjonale numismatikkmarkedet.